Palvelut

Viestinnän konsultointi ja kehittäminen

Tökkiikö organisaation viestintä, mutta ei oikein tiedetä miksi ja miten? Tai pitäisikö yksittäisen projektin viestintä saada alulle, mutta kokonaisuus tuntuu vaikealta hahmottaa? Voit kutsua minut apuun myös silloin, jos viestintätiimin rivit ovat tilapäisesti harventuneet tai tuoreet työntekijät hyötyisivät konkarin neuvoista ja tuesta.

Kannattaa ottaa viipymättä yhteyttä. Odottelu kuormittaa organisaatiotanne turhaan ja aiheuttaa ylimääräisiä kuluja. Käydään pulmapaikkoja yhdessä läpi ja kehitetään, mitä juuri silloin tarvitsette: on se sitten rekryviestintää, kriisiviestintää tai vaikkapa asiakasviestintää.

Viestintä on aina koko organisaation asia. Viestinnän suunta ja keinot löytyvät, kun strategia on kunnossa. Aina erillistä viestintästrategiaa ei edes tarvita. Jos organisaation strategia on niin selkeä, että sen pohjalta osataan tehdä oikeanlaista viestintää, se riittää. Mikäli suunnasta tai tavoitteista on minkäänlaista epäselvyyttä, autan mielelläni. Tehdään vaikka se viestintästrategia.

Kutsuimme Marjo Rönnkvistin apuun, kun Mikkelin yli­opisto­keskuksen viestintä­strategia tarvitsi päivitystä. Sovimme yhdessä toimen­piteet ja päädyimme rakentamaan viestintä­strategian ja -suunnitelman hybridin. Marjo koosti MUCin viestinnästä myös raportin ja selkeän viestintä­oppaan. Homma hoitui erittäin sujuvasti, ja saimme Marjolta apuja niin paljon, että koostamme nyt hänen tekemänsä raportin pohjalta suunnitelmaa käytäntöön. Olemme erittäin tyytyväisiä yhteis­työhön ja suosittelemme Marjoa lämpimästi.

Sirpa Rautiainen
asian­tuntija
Mikkelin yli­opisto­keskuksen koordinaatio­yksikkö

Tolkullisen viestinnän koulutukset

Asioiden sanoittaminen on joskus vaikeaa. Yrityksen tai yhteisön käyttämä erikoissanasto on omalle väelle tuttua tutumpaa, mutta ymmärretäänkö sitä muualla? Unohtuuko asiakas? Tähän löytyy apua. Suomennetaan, selvennetään ja sanoitetaan asioita niin, että nettisivuista, esitteistä ja asiakaskirjeistä on oikeasti hyötyä asiakkaalle. Silloin asiakaspalvelua ei tarvitse kuormittaa turhaan: se maksaa aikaa ja rahaa.

Jos viestin lähettäjä haluaa varmistaa, että asia menee edes jotenkin perille, hän huolehtii viestinnän selkeydestä. Puhutaan ja kirjoitetaan niin, että kaikki varmasti ymmärtävät. Jos asia kerrotaan liian vaikeasti, ihminen tuntee itsensä tyhmäksi – ja viesti tulee helposti ohitettua.

Tolkullista viestintää asiantuntijoille, Tolkullista viestintää insinööreille tai vaikkapa Tolkullista viestintää lääkäreille. Tolkullista rekryviestintää, Tolkullista hankeviestintää, Tolkullista viestintää tutkimuksesta ja kehittämisestä tai esimerkiksi Tolkullista viranomaisviestintää. Kaikkea tätä ja paljon muuta voidaan lähestyä Tolkullisen viestinnän näkökulmasta. Ajatus on, että kaikilla on mahdollisuus viestiä selkeästi ja ymmärrettävästi. Oikeastaan muunlainen viestintä ei ole edes järkevää.

Kiitoksia mielenkiintoisesta koulutuksesta. Opin paljon. On todella käsittämätöntä havaita, miten paljon tekstin esitysmuoto voi muuttua, vaikka itse luulee sen olevan priimaa.

– Sain paljon oppia selkeään kirjoittamiseen, ja kouluttaja oli hyvä.

– Kouluttaja perusteli kaikki kommenttinsa ja kehittämisehdotuksensa erittäin hyvin. Hänen tapansa esittää kysymyksiä oli ajatuksia herättelevä.

– Hyvin konkreettinen ja käytännönläheinen.

– Pidin siitä, että kouluttaja oli selkeäsanainen, siitä, että tilaisuudessa on paljon vuorovaikutusta yleisön kanssa ja siitä, että oli myös ryhmätöitä.

Palautteita koulutuksiin osallistuneilta

Tehdäänkö teillä selkeää ja ymmärrettävää viestintää?